Prijzen

podium3
Eindklassement
Het aantal ereprijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers in het eindklassement in een categorie. Lopers die minimaal 3 maal hebben deelgenomen komen in aanmerking voor het eindklassement:
1 ereprijs bij 1 t/m 3 deelnemers in het eindklassement
2 ereprijzen bij 4 t/m 7 deelnemers in het eindklassement
3 ereprijzen bij 8 en meer deelnemers in het eindklassement

Herinnering
Alle lopers die drie of vier lopen uitlopen komen voor een prachtige herinnering in aanmerking

Tombola
Tijdens elke loop is er voor zowel de jeugd t/m 16 jaar als voor de deelnemers aan de 3500m, 7000m & 10.500m een tombola.